Projecte RecerCaixa 2017 “Necessitats de formació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris al sistema de formació professional” –FP2030-, coordinat per la UAB i la UIC.

L’objectiu de l’estudi és analitzar l’eficàcia de l’FP segons la modalitat (presencial, dual o virtual) i les característiques de l’alumnat. S’ha seleccionat una mostra de cicles formatius i necessitem la participació dels centres educatius per administrar uns qüestionaris a l’alumnat.

Des del Departament d’Educació, s’han seleccionat uns centres educatius que compleixen amb els criteris de la recerca, entre els quals el vostre. Esperem que participeu en l’estudi, per tal de millorar l’eficàcia de l’FP. Sense la col·laboració dels centres, la recerca educativa no seria possible.